Biopotraviny Bioweb.cz eshop by PRO-BIO

 
 
 
 
 
 
 

AKCE

 
48,10 Kč
38,50 Kč
 
s DPH
Skladem
akce
kg
 
17 Kč
13,60 Kč
 
s DPH
Skladem
akce
kg
 
57,20 Kč
45,80 Kč
 
s DPH
Skladem
akce
kg
 
26,60 Kč
21,30 Kč
 
s DPH
Momentáln...
akce
kg
 
82,20 Kč
54,60 Kč
 
s DPH
Skladem
akce
kg
 
33,80 Kč
27 Kč
 
s DPH
Skladem
akce
kg
 
94,20 Kč
65,90 Kč
 
s DPH
Skladem
akce
l
 
99,90 Kč
79,90 Kč
 
s DPH
Skladem
akce
l
 
73,10 Kč
62,40 Kč
 
s DPH
Skladem
akce
kg
 
 

Zobrazit vše

 
 

Vážení a milí návštěvníci,

 

ať už záměrně, či náhodou, zadali jste heslo BIO.

Bios znamená česky život, BIOPOTRAVINY = potraviny ze živé přírody.
 

Biopotraviny pochází z bioproduktů, tj. všeho co vyprodukuje ekologické zemědělství. Toto zemědělství je způsob hospodaření, který nepoužívá průmyslově vyrobená hnojiva ani syntetické přípravky proti chorobám, škůdcům a plevelům. Je to zemědělství velmi šetrné k přírodě, využívající přirozenou úrodnost půdy a podporující harmonii při pěstování rostlin i chovu zvířat. Zvířata ani rostliny nejsou stresovány. Je-li STRES jednou z příčin nemocí, pak je HARMONIE předpokladem zdraví.

Dalším rozdílem mezi biopotravinami a konvenčními potravinami je způsob zpracování. Při výrobě biopotravin jsou používány přirozené způsoby zpracování, udržující vysokou nutriční a zdravotní kvalitu biopotravin. U biopotravin není pomocí umělých barviv, aromat , konzervačních látek a dalších umělých přísad zvyšována jejich přitažlivost pro zákazníka. Nenajdete v nich tzv. škodlivá éčka.

MYSLÍME I NA NEJMENŠÍ!!! Nezapomínáme ani na děti, protože právě děti jsou to nejcennější co máme. Vzhledem k tomu, že dětský organismus je citlivější na nezdravou výživu a nesprávný životní styl jsou pro ně biopotraviny zvláště vhodnou volbou. Naleznete u nás tedy spoustu výrobků, určených právě pro ně.

 

Petice „Za obnovu zemědělské krajiny“

Zemědělská krajina je významně poškozena. Přestože do zemědělství proudí nemalé veřejné prostředky, kvalita krajiny se snižuje. Dříve běžné polní rostliny jako chrpa nebo hlaváček letní se dnes objevují vzácně. Ještě horší jsou dopady na živočichy – v ČR vyhynulo nejvíce denních motýlů z celé Evropy.

Za posledních 10 let jsme ztratili 20% polního ptactva a početnost zajíců nebo koroptví se pohybuje na pouhých 5–10% předválečné úrovně. Zemědělství neplní ani svoji krajinotvornou roli. Rozsáhlé polní celky s nevhodným hospodařením zvyšují erozi půdy. Každoročně ztrácíme ornou půdu v hodnotě několika miliard korun a obrovské škody vznikají také obcím při odstraňování následků eroze.

Špatný vodní režim krajiny vede ke splachům půdy a agrochemikálií, které znehodnocují vodní toky. Zemědělská krajina ztrácí svoji krásu a harmonii, která přispívala ke spokojenému životu obyvatel. Domníváme se, že není dostatečně naplněn článek 7. Ústavy ČR, který říká: „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“

Proto žádáme, aby:

  1. Vláda, Parlament ČR a příslušná ministerstva zajistily, aby byly poskytovány pouze dotace fungující na principu „veřejné prostředky za veřejné hodnoty“. Takovou veřejnou hodnotou je zdravá a pestrá zemědělská krajina.
  2. Prostředky z I. pilíře Společné zemědělské politiky EU byly použity k obnovení a údržbě mezí, teras, pramenišť a mokřadů či k jiným opatřením podporujícím ekologickou stabilitu a biodiverzitu, a to alespoň na 10% zemědělské půdy.
  3. Alespoň 50% prostředků z Programu rozvoje venkova bylo vyčleněno na environmentální podporu – přírodě šetrné způsoby hospodaření v zemědělství a lesnictví a naplňování závazků vyplývajících z mezinárodních dohod jako jsou Natura 2000, Směrnice o vodách či Mezinárodní úmluva o biodiverzitě.

Více informací a možnost přidat se k petici na stránce petice za obnovu zemědělské krajiny.


Staňte se našimi fanoušky!

 
 
 
 
 
 
 
 

| www.probio.cz, tel.: 583 301 952, fax: 583 301 960, e-mail: probio@probio.cz

 

Copyright © 2015 CHCISHOP.CZMotoshop | Dveře, vrata, kování | Mimibazar | Profesionální kuchyně | Biopotraviny | Pracovní oděvy | Bytové doplňky | Holinky | Reality | Ubytování Lipno | Fotokniha | Majáky | Levné povlečení | Motořetězy | Rybářské potřeby | Dámské boty | Eshop | Fotoobrazy | Městská kola